Fluetec AB utför OVK i Stockholm

Fluetec AB utför OVK alla typer av system. Våra besiktningsmän har riksbehörighet K. Vi har över 25 års erfarenhet från att utföra OVK av allt ifrån självdragshus från 1600-talet i Gamla stan via sekelskifteshus och nyare byggnader i övriga innerstan till stora kontorsbyggnader och köpcentrum

Vi har en unik erfarenhet av kanalsystem i äldre byggnader och har genom åren varit inblandade i många projekt i kulturskyddade byggnader m.m.

Så genomförs OVK

OVK-besiktningen börjar oftast med att vi kommer överens om ett fast pris för besiktningen. Därefter går våra besiktningsmän igenom förutsättningarna för besiktningen. Finns tidigare besiktningsprotokoll tillgängliga, finns ritningar eller driftkort m.m? Därefter lägger vi upp en planering för när respektive lägenhet ska besökas och aviserar i god tid innan genom att lägga informationsbrev i brevlådorna.

Vi tar i allmänhet hand om nyckelhanteringen och delar ut nyckelkuvert som vi samlar in på morgonen. Vi besöker sedan lägenheterna i uppgjord ordning och kontrollerar att ventilerna för utsug och ersättningsluft fungerar på avsett sätt och är fria från föroreningar. Vi noterar på lägenhetsnivå vad som har kontrollerats och utfallet av kontrollen. Resultatet sammanställs sedan i ett protokoll som sänds till fastighetsägaren och byggnadsnämnden. Om det finns avvikelser så lämnar vi information om vad som behöver göras för en godkänd OVK. 

Certifikat

Våra certifieringar är en indikation på vår kompetens, vårt engagemang för kvalitet och vår strävan att leverera högsta möjliga standard till våra kunder.Våra besiktningsmän är certifierade av Kiwa. Fluetec AB är certifierat enligt FR2000 rörande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Kontakta oss

Om oss

Fluetec AB utför OVK på alla typer av system. Våra besiktningsmän har riksbehörighet K. Vi har över 25 års erfarenhet från att utföra OVK av allt ifrån självdragshus från 1600-talet i Gamla stan via sekelskifteshus och nyare byggnader i övriga innerstan till stora kontorsbyggnader och köpcentrum

Kontakta oss