Vad är OVK?

OVK är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll som är ett regelverk som syftar till att säkerställa att ett ventilationssystem fungerar som avsett för att på så vis förebygga ohälsa och sanitära olägenheter. I huvudsak kontrolleras att de byggregler som gällde när huset byggdes eller ventilationssystemet installerades uppfylls.

I samband med OVK utförs normalt olika typer av mätningar. Det rör sig i allmänhet om flödesmätningar, tryckmätningar och mätningar av föroreningar i inomhusluften.

Ansvaret för OVK

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. 

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd vad avser tidigare utförda kontroller. Kommunens byggnadsnämnd följer sedan upp att OVK utförs med den regelbundenhet som krävs och de intervaller som gäller.

Stockholm

Företagsnamn

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.

Stockholm

Företagsnamn

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.

Kontakta oss

Om oss

Fluetec AB utför OVK på alla typer av system. Våra besiktningsmän har riksbehörighet K. Vi har över 25 års erfarenhet från att utföra OVK av allt ifrån självdragshus från 1600-talet i Gamla stan via sekelskifteshus och nyare byggnader i övriga innerstan till stora kontorsbyggnader och köpcentrum

Kontakta oss