S-ventilation: Självdragsventilation

Ventilationen i ett självdragshus sker genom naturligt drag. Utsugen från rum, badrum, kök, wc, leds in i skorstenar som släpper ut luften i det fria ovan tak. Ersättningsluft kommer in genom fönsterkarmen, fönsterbänkventiler, spaltventiler i fönsterbågar eller uteluftsgaller i fasaden.

Självdrag var den vanligaste ventilationsformen fram till 1950-talet, så en mycket stor del av byggnaderna i Stockholm ventileras med hjälp av självdrag. Självdraget fungerar som bäst på vintern när det är kallt ute och som sämst på sommaren då man i allmänhet får fönstervädra, eftersom det naturliga skorstensdraget baseras på skillnaden i temperatur mellan luften utomhus och inomhus. Även skorstenshöjden spelar roll för draget.

Det är vanligt att självdragskanalerna är belägna i samma skorstenar som rökkanalerna från öppna spisar och kakelugnar och det är inte ovanligt att man känner röklukt när grannen eldar, vilket kan bero på otäta kanaler och/eller obalanserade tryckförhållanden.

F-ventilation: Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda

Fläktstyrd frånluft skiljer sig från självdrag genom att utsuget – frånluften – styrs mekaniskt, vilket ger ett stabilt och starkt drivtryck i systemet som är väderoberoende till skillnad från självdragssystemet där funktionen varierar med årstiden. För att fungera med en fläkt så behöver kanalsystemet ha en viss täthet och det behöver vara en viss typ av ventiler i lägenheten som går att ställa in. Ersättningsluften kommer in i lägenheterna på samma sätt som vid självdrag i ett mekaniskt frånluftssystem.  

FX-ventilation: F-ventilation med värmeåtervinning.

FT-ventilation: Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda

FTX-ventilation: FT- ventilation med värmeåtervinning.

Kontakta oss